top of page

Acerca de

Urban Businessman View

Om oss

Vår story...

Det började med tre kollegor som ville något mer. Med intresse för miljö, produkter och att göra något bra bättre. Med mer än 50 års kunnande inom design, produktutveckling och ekonomi i bagaget började vår resa. Bioplaster blev vårt första avstamp, och sedan dess har vi valt en pragmatisk inställning till att göra det bästa av att maximera miljöpåverkan i en positiv riktning. Vi föredrar naturliga material att arbeta med och undviker helt oljebaserade.

 

Vår utveckling har bestått i att hitta processen för att skapa produkter från början eller varierande grad av färdigt stadium, för både vår egen räkning eller andra företag. Vi har egna varumärken inom främst baby och barn, men även friluftsliv. Med den kunskap vi har tillgodogjort oss, genom framgång så väl som misstag, så är vi idag redo att hjälpa till med produktframtagning. Detta oavsett om det är från konceptstadium, som framtagning av CAD modeller och säkra leverantör och produktionskapacitet. Med lokal närvaro säkerställer vi både rättviseaspekter som miljö och kvalitet.

 

Genom samarbete med Vi-skogen så har vi sedan många år kompenserat våra egna och andras produkter för den klimatpåverkan som transporten av dem medför. Även kompensation till del för den påverkan produktion av dem medför. Vi-skogen kompenserar utsläpp koldioxid genom återplantering av skog i samarbete med lokala jordbrukskollektiv till gagn för både miljö, samhället och social utveckling.

Unknown.jpg

Intresserad av vad vi kan göra för er?

Kontakta oss förutsättningslöst för att se vad vi kan erbjuda just er. 

Tack för ditt intresse, Vi hör av oss inom kort!
bottom of page